Het jaar 2019 werd gekenmerkt door enkele bijzondere activiteiten:

  • April: de opgraving van de funderingen van het kasteel van Rumst. Een deel van het keldergewelf werd in het museum heropgebouwd
  • .
  • 27 April: Erfgoeddag: Hoe maakt U het? “de evolutie van de steenbakkerij, van ambacht tot robot” en “de plaats van de baksteentechniek in
  • het architecturaal werelderfgoed”
  • 8 september: Open Monumentendag: Het kasteel van Rumst  en bedrijven naast steenbakkerijen : pantoffelindustrie en brouwerijen
  • 27 september : Ontmoetingsdag “Vrienden van het museum”: De bevrijding van de Rupelstreek in september 1944
  • gezien door ooggetuigen.