Slide One
HEET U WELKOM
Slide One
HEET U WELKOM

A. De tijdelijke tentoonstelling in Museum Rupelklei  over "toeleveringsbedrijven" loopt nog tot eind augustus 2023.

Thema's: de scheepswerven, metaalbedrijven voor de productie van baggers, havenkranen en spoorrails voor het transport van klei en bakstenen. Zij is het vervolg op de tentoonstelling van september 2019 die handelde  over de pantoffelfabrieken, de brouwerijen en herbergen.

B. Normale museumseizoen

loopt vanaf 29 april tot 1 oktober 2023 elke weekend van 14h tot 17h.

C. Tijdelijke tentoonstelling

-van 5 augustus tot 3 september 2023 tijdens de normale openingsuren: Schilderijen van Loes Bolssens, Min Kim en Martine Verschueren

D. Herinnering: publikatie "750 jaar Rupelstreek in 100 kaarten"

Welke aspecten worden behandeld?

De aanwezigheid van de eerste industriële getuigen: de windmolens en natuurlijk en vooral ...de steenbakkerijen in de Rupelstreek.

Maar ook de verdwenen gehuchten en exotische streeknamen, de groei van de dorpskernen in de 19de eeuw, het gewijzigde wegennet door de kleigroeven, de kadastrale gegevens van uw ouderlijk huis in de 19de eeuw.

Het boek is nog te bestellen door overschrijving van 13.5 € voor de andere gemeenten (incl. de verzendingskosten) op nummer BE 69 7360 4847 2378 van “de vrienden van museum Rupelklei”.

Contactpersoon: edward.broeckx@telenet.be

GSM/0499 703538

imgH1

Waarom een museum in Rumst?

Meer en meer mensen, naarmate ze ouder
worden, interesseren zich aan het
verleden en meer in het bijzonder dit van de
eigen streek.

Picture1

Hoe het museum groeide

Toen in de jaren 70 het ene geleeg na het
andere de deuren sloot, rijpte het besef dat
de herinnering ...

steenfabriekenSwenden

Waarom is de Rupelstreek en Terhagen zo belangrijk?

Een brochure uit 1960 pakt uit met de titel:
The biggest in the world

H1 copy

Rupelstreek: pionier in de
sociale strijd

Kinderarbeid, verloning, rusttijden, huisvesting-waren einde 19 eeuw deel van het dagelijks leven.

H2

Eén museum, meerdere thema’s

Rupelklei is meer dan een museum van de baksteen. Afhankelijk van de interesse van de bezoeker kunnen verschillende pistes worden
bewandeld.

H3

De collecties: een voorsmaakje

Een collectie is de bestaansreden van een museum. Het komt erop aan deze zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen.

Blikvanger

Wat is klei eigenlijk?

Klei is een afbraakproduct onder atmosferische invloed van veldspaatrotsen (mica) De korrelgrootte is kleiner dan 2 µm (micron).

Klei bestaat uit kleimineralen, meestal uit silicium- en aluminiumzouten. Het voornaamste bestanddeel is kaoliniet.

Als gevolg van hun plaatjesvorm zal het porienwater tussen de plaatjes zorgen voor een grote cohesie en grote plasticitieit. Die plaatjes schuiven over elkaar, maar zijn moeilijk uit elkaar te trekken (te vergelijken met twee glasplaatjes met een laagje water ertussen.

Lees meer