Brief bedrijven en personen

“Vrienden van museum Rupelklei”!

 

De Belg heeft een baksteen in de maag.

De Rumstenaar heeft daarenboven een baksteen tussen de oren en de tanden en draagt hem in hart en nieren.

Het ontbreekt echter aan een uitlaatklep om dit te tonen.

 

Daarom heeft museum Rupelklei een feitelijke vereniging de “vrienden van museum Rupelklei“ opgericht.

De gemeente Rumst doet al veel voor haar museum, maar om de unieke plaats van de steenbakkerijen levendig te houden is een burgerbeweging een bijkomende troef.

Een gemeenschap, die eeuwenlang leefde van de baksteen mag haar wortels niet uitroeien als was het onkruid.

Het is namelijk zowat het enige wat Rumst te bieden heeft aan historisch erfgoed.

Dit kan alleen door dat verleden te blijven tonen in een authentieke omgeving.

 

Doel:

- De mogelijkheid bieden het baksteenverleden van de Rupelstreek levendig te houden

- de uitstraling van het museum vergroten

- verzamelen van archieven, verhalen, werktuigen, foto’s

- ruggensteun verlenen aan het bestuur via suggesties en inspraak

 

De “vrienden van het museum” plannen ook de verkoop van een aandenken.

Met de slogan: “in elk huis van Rumst een signaal naar het baksteenverleden” willen we dat elke inwoner dagelijks herinnerd wordt aan dat roemrijke verleden (glasraam,  of beeld in keramiek, ...).

___________________________________________________________________

De ”vrienden van museum Rupelklei” bieden aan individuele leden:

- U draagt bij tot de trots van Rumst

- gratis bezoek aan het museum voor het gezin

- gratis abonnement op de nieuwe publicatie: “Rupelklei historiael”, die twee tot drie maal per jaar verschijnt en een bijzonder aspect van de steenbakkerijen zal belichten (geschiedenis, sociaal , technisch, economisch,.. )

- korting op éénmalige publicaties en voordrachten

- jaarlijks ontmoetingsfeest

- uitnodiging voor de 4 vernissages van plaatselijke kunstenaars met receptie

 

Hoe lid worden?:

 

We onderscheiden drie categorieën.

- gewoon lid: 10 €

- steunend lid: 15€

- erelid: 20€

U kan het lidgeld 2018 storten op rekeningnummer BE69 7360 4847 2378 van “vrienden museum Rupelklei” met vermelding: naam, voornaam en lidgeld 2018.

Desgevallend ook cash bij één van de bestuursleden.

______________________________________________________________

 

Ook bedrijven kunnen een (bak)steentje bijdragen tot dit nieuwe initiatief.

 

De ”vrienden van museum Rupelklei” bieden aan bedrijven bovendien:

- vermelding van naam en/of logo in alle publicaties en sociale media (zie verder).

 

Hun jaarlijkse bijdrage in het lidmaatschap is vrij, met een minimum van 100€ (vermelding van naam) of 200€ (vermelding van naam én logo)

te storten op rekening BE69 7360 4847 2378 van “vrienden van museum Rupelklei”.

Na ontvangst van de storting zal een attest worden opgestuurd.

 

De ontvangen bedragen worden beheerd door het huidige dagelijkse bestuur van het museum en zullen worden aangewend voor bijkomende initiatieven of investeringen.

Contact:

Edmond Lambrechts, Philip De Pillecijnlaan 8 , 2840 Rumst

Luc Swenden, Van der Taelenstraat 6,2840 Rumst

Edward Broeckx, Keulshaagweg 42 2840 Reet