Eén museum, meerdere thema’s

Rupelklei is meer dan een museum van de baksteen. Afhankelijk van de interesse van de bezoeker kunnen verschillende pistes worden bewandeld. Het bestuur waarborgt grote flexibiliteit. Er is voedsel voor elke doelgroep. In het museumjargon worden ze aanwaaiers (= de toevallige voorbijganger), struivers (=de geinteresseerde) en ontdekkingsreizigers (=de wetenschapper) genoemd.

De schoolgaande jeugd heeft haar eigen traject, gericht op het speelse. Een nieuw aangepast interactief programma wordt opgestart.

De wetenschapper kan zich verdiepen in de geologie en teruggaan tot in de oertijd. Op erg wetenschappelijke manier wordt de tijdslijn van de vorming van de kleilagen uit de doeken gedaan, met behulp van talloze fossielen van de fauna te land en ter zee als illustratie.

De sociaal geëngageerde zal zich rekenschap kunnen geven van de strijd van de arbeiders tegen misbruiken op het einde van de19e eeuw. De Rupelstreek was het strijdtoneel van grote hervormingen, op vlak van werktijden, kinder- en vrouwenarbeid. Krantenuittreksels uit die tijd waren zeer expliciet in hun standpunten. Een kennismaking met het werk van Piet van Aken hierover is maar een kleine stap.

m1
m2
m3
m4

De gewone toerist kan zich via de audiogidsen verkneukelen aan de anekdotes en de verhalen en het sappige dialect van de verteller.

De natuurliefhebber zal langs de boorden van de Rupel een rustpauze kunnen inlassen in het nostalgisch kader van het museum.

Zelfs de kunstliefhebber zal aan zijn trekken komen wegens de tijdelijke tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars.

De historicus kan zich dan weer verliezen in de archieven van de steenbakkerijen van Verstrepen en Damman, die teruggaan tot 1860 en zich zo een beeld vormen van de technische vooruitgang die zich in 100 jaar heeft voorgedaan, want het archief herbergt catalogi vanuit gans de wereld over de gesofistikeerde machines die op de markt kwamen.

Als extra kan de muntenverzamelaar de bijzondere exclusieve collectie Romeinse munten bewonderen, die aansluit bij de vondsten over de aanwezigheid van de Romeinen in Rumst rond 100-250 jaar a.d.

Maar allen zullen dezelfde ervaring hebben. Ze zullen iets geleerd hebben dat ze nooit meer zullen vergeten.

m5
m7
m9
m6